ד"ר שרית כהן – המרכז הישראלי לפיסול פניםפרסומים במדיה | ד"ר שרית כהן - המרכז הישראלי לפיסול פנים