ד"ר שרית כהן – המרכז הישראלי לפיסול פניםפרסומים במדיה | ד"ר שרית כהן - המרכז הישראלי לפיסול פנים

פרסומים במדיה

newspaper, newspaper, paper

מן העיתונות

tv, tv, television, show

מן הטלויזיה