ד"ר שרית כהן – המרכז הישראלי לפיסול פניםמן העיתונות | ד"ר שרית כהן - המרכז הישראלי לפיסול פנים